Yerel Ortaklar

Okulumuz 2014-2015 Öğretim yılında Dr. Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ayrılarak müstakil bir okul haline dönüştürülmüştür. İlim ve irfan önderi büyük zat Ali Ulvi KURUCU okulumuzun adı olması için öneride bulunulmuş ve öneri kabul edilmiştir. Okulumuz pansiyon ve normal öğretim olarak yeni yapılan binamıza geçiş yapılana kadar bir arada Eğitim ve Öğretime devam etmiştir.

Konya ili Karatay ilçesi Akabe Mahallesi’nde yapılan yeni binamız 887 m² taban alanı ve 4582 m²’lik açık alanı bulunan okulumuzda 40 Derslik, 1 Kütüphane, 3 Fizik Kimya Biyoloji Laboratuvarları,1 Çok Amaçlı Salon bulunmaktadır. 1 Müdür, 1 Müdür Baş Yardımcısı 3 Müdür yardımcısı, 60 Kadrolu Öğretmen görev almaktadır.

Kurumumuz, öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda, temel değerlere sahip, ahlaki erdemle bilgiyi kullanabilen, öncelikle hayata ve yüksek öğrenime hazırlamak ve gelecek için örnek nesiller yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyonumuz gelecek için örnek nesiller yetiştirmektir. Okulumuz öğrenci yaş aralığı 15-19 dur. Okulumuzun bulunduğu bölge Konya’nın en eski yerleşim ve ticaret merkezi olmakla birlikte özellikle son elli yılda şehir daha çok Selçuklu ve Meram ilçelerine doğru gelişmiştir.

 

Adres: Akabe Mahallesi Taşkın paşa Sokak 16/1 Karatay / KONYA

Web: http://aliulviaihl.meb.k12.tr/

E-mail: aliulviihl@gmail.com

Telefon:  (332) 355 3435

Fax: (332) 355 3435

Okulumuz 2014-2015 Öğretim yılında Dr. Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ayrılarak müstakil bir okul haline dönüştürülmüştür. İlim ve irfan önderi büyük zat Ali Ulvi KURUCU okulumuzun adı olması için öneride bulunulmuş ve öneri kabul edilmiştir. Okulumuz pansiyon ve normal öğretim olarak yeni yapılan binamıza geçiş yapılana kadar bir arada Eğitim ve Öğretime devam etmiştir.

Konya ili Karatay ilçesi Akabe Mahallesi’nde yapılan yeni binamız 887 m² taban alanı ve 4582 m²’lik açık alanı bulunan okulumuzda 40 Derslik, 1 Kütüphane, 3 Fizik Kimya Biyoloji Laboratuvarları,1 Çok Amaçlı Salon bulunmaktadır. 1 Müdür, 1 Müdür Baş Yardımcısı 3 Müdür yardımcısı, 60 Kadrolu Öğretmen görev almaktadır.

Kurumumuz, öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda, temel değerlere sahip, ahlaki erdemle bilgiyi kullanabilen, öncelikle hayata ve yüksek öğrenime hazırlamak ve gelecek için örnek nesiller yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyonumuz gelecek için örnek nesiller yetiştirmektir. Okulumuz öğrenci yaş aralığı 15-19 dur. Okulumuzun bulunduğu bölge Konya’nın en eski yerleşim ve ticaret merkezi olmakla birlikte özellikle son elli yılda şehir daha çok Selçuklu ve Meram ilçelerine doğru gelişmiştir.

Adres: Akabe Mahallesi Taşkın paşa Sokak 16/1 Karatay / KONYA

Web: http://aliulviaihl.meb.k12.tr/

E-mail: aliulviihl@gmail.com

Telefon:  (332) 355 3435

Fax: (332) 355 3435

 

Konya Meram Faik Altıoklar Ortaokulu Meram’ın Yayla pınar Kaş Mahallesinde, Güneybatı yönünde bulunmaktadır.1987 yılında kurulmuştur. Okulumuzda 10 öğretmen görev yapmakta,11-14 yaş aralığında 125 öğrencimiz bulunmaktadır.

VİZYONUMUZ, Mensubu olmaktan gurur duyulan bir eğitim kurumu olmak.

MİSYONUMUZ öz güven sahibi, Milli ve manevi değerleri benimsemiş, Türk Dilini doğru ve güzel kullanabilen, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetleri yapmaktan zevk alan, hayata ve üst öğrenime bu donanımla gidecek bireyler olarak yetiştirmek.

3 Öğrencimiz Tam Zamanlı Kaynaştırma eğitimine tabi tutulmaktadır.

Öğrencilerimizin sosyoekonomik durumu, dar gelirli ailelerden, tarım, sanayi ve inşaat işçisi olarak çalışan ailelerden oluşmaktadır.

Ayrıca okulumuzda burslu olan 6 öğrencimiz bulunmaktadır.

Adres: Yaylapınar Kaş Mah. Aydede Sk. No.31 Meram/KONYA

Web: http://faikaltioklaroo.meb.k12.tr

E-mail: faik.altioklar@gmail.com

Telefon:  0332 359 66 48

Fax: 0332 359 66 48

 

Okulumuz 2012-2013 eğitim öğretim yılına kadar Sadreddin Konevi İmam Hatip Lisesine bağlı iken 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci sayısı arttığından dolayı, Bozkırlılar Vakfı’na ait bina tahsis edilmiş ve halen o binada eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. 21 dersliğimiz, 1 kütüphanemiz vardır.

Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu İHL Konya’nın Karatay ilçesi Karaslandede mahallesinde bulunmaktadır. Okulumuz Konya ilinin güneyinde yel almaktadır. Coğrafi açıdan yer şekilleri bakımından sade olan bir alanda bulunmaktadır. Yerleşim açısından Konya il merkezinden uzak çevresi imara yeni açıldığı için henüz yerleşim planını tamamlayamamış bir bölgede yer almaktadır. Genel anlamda ulaşım problemi çözülmüş diyebiliriz. Kış aylarında ulaşımı aksatacak herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Sosyoekonomik açıdan dar gelirli ailelerin yaygın olduğu bir bölgede yer almaktayız. Eğitim seviyesi düşük, kalabalık ailelerin yaygın olduğu bir yapı yaygındır. Velilerimiz genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.

Okulumuzda 35 öğretmen 3 idareci görev yapmakta ve 14-18 yaş Aralığında 597 öğrenci bulunmaktadır. Öğretmen ve idareci kadromuz tamdır. Ücretli öğretmenimiz bulunmamaktadır. Okulumuz da ailenin maddi durumu iyi olmayıp eğitim yardımı alan 10 öğrencimiz bulunmaktadır.

Vizyonumuz: Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış bir okul kimliğine sahip olmak. Yaşadığımız dünyanın, kültürel mirasının sunduğu ortak değer yargılarını tanıyıp değerlendirerek yaşadığımız hayatı anlamlandırıp, mutlu olabilen ve önüne çıkan engellere, ortak kültürel mirasın katkılarıyla çözümler üretebilen, paylaşımcı bireyler hazırlamaktır

Misyonumuz: Okul çevresine ve öğrencilerimize güvenli bir ortamda nitelikli eğitim vermek. Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizin; insanlığa ve onun ürettiği maddi, manevi varlıklara saygı duyarak, hoşgörüye dayalı diyalogla öğrendiklerini pratik hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, MEB. Temel Kanunu ve İ.H.L. Kuruluş Yönetmeliği doğrultusunda dini eğitim ve öğretimi yaşam boyu teşvik etmek, öğrencide var olan dini bölümlerdeki potansiyelini ortaya koyabileceği ortamı hazırlayarak dünya standartlarında öğrenme imkânlarını sunmaktır.

Adres: Karaaslan Dede Mah. Eğri dağ Sok. No15 Karatay/KONYA

Web: http://bozkirlilarvakfikizaihl.meb.k12.tr/

E-mail: bozkirlilarvakfikizaihl@gmail.com    

Telefon:  03323591313/1661

Fax: 03323591313

 

SELÇUKLU YAZIR Şehit Osman Küçükdillan İlkokulu Konya Merkez Selçuklu İlçesinde bulunmaktadır. 2011 yılında kurulan okulumuzda 69 öğretmen ve 4 idareci bulunmaktadır. Öğrenci yaş aralığı 5-11 arasında olup 1517 öğrencimiz eğitim görmektedir. Okulumuzda 9 kaynaştırma öğrencisi bulunmaktadır.

Okulumuz şehir merkezi ve Konya’nın sosyoekonomik olarak hızla gelişen bölgesinde yer aldığından dolayı velilerin okulla işbirliği ve katkısı açısından avantaj sağlamaktadır.

Misyonumuz güçlü, dinamik, öğrendiği bilgiyi yaşantısına uyarlayabilen, önce ait olduğu milleti düşünen bilgi ve ahlaki yönden donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz ise öğrencilerimizi ileriye dönük öz-güven sahibi kendine güvenen, kararlı, üretken, idealist bireyler olarak geleceğe hazırlamak, bireyi, toplumun; toplumu, ülkenin geleceğine hazırlamaktır.

Adres: Yazır Mahallesi Kitapçılar Sok.No10 Selçuklu/KONYA

Web: http://selcukluyazirilkokulu.meb.k12.tr

E-mail: yazirilkogretim@gmail.com

Telefon:  0332 255 58 68

Fax: 0332 255 58 68

 

Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan okulumuz 17 ARALIK 2013 tarihinde hizmete açılmıştır. Eğitim Öğretime ise 2013-2014 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminde başlamıştır. Okulumuz ikili eğitim düzeninde 13 sabah 13 öğle olmak üzere toplam 26 şubeden oluşmaktadır.

Vizyonumuz İnancımız gereği; hayata istikamet, topluma emniyet, insanlığa saadet sağlama yolunda, sürekli öğrenen ve öğreten, vahyin ışığında yürüyen, ilme ve okumaya önem veren kurum olmaktır.

Misyonumuz aldığımız eğitim ve terbiye ile inancına bağlı, milli ve manevi değerlerine, vatanına ve milletine sahip çıkan, ilim ve ahlak sahibi yüksek karakterli bireyler yetiştirmedir.

Okulumuzda görev yapan 45 öğretmen ile 800 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunmaktayız. Öğrencilerimiz 11 ila 14 yaş aralığındadır. Özel ihtiyaç sahibi 1 öğretmenimiz ve yürüme engelli 3 öğrencimiz bulunmaktadır.

Okulumuz İç Anadolu bölgesinde genelde fabrika ve sanayide çalışan veli profilinin bulunduğu ekonomik yönden zayıf öğrencilerin çok olduğu bir mahallede bulunmaktadır.

Adres: IŞIKLAR MAHALLESİ PENDİK SOKAK NO19 SELÇUKLU/KONYA Selçuklu

Web: http://selcuklubelediyesiiho.meb.k12.tr/

E-mail: selcuklubelediyesiiho@gmail.com

Telefon:  (332) 235 4246

Fax: (332) 235 4246

 

Meram Osmangazi Ortaokulu Konya iline bağlı merkez ilçe olan Meramda yer almaktadır. 2000 yılında, Meram Mehmet Vehbi Mahallesi, Arap Öldüren Caddesi, Okul Önü Sokakta inşa edilen okul binasında, Necati bey İlköğretim Okulu adında eğitim ve öğretime başlayan okulumuz, eğitim ve öğretim faaliyetini 2012 öğretim yılından itibaren Necati bey Ortaokulu olarak 2015 yılına kadar sürdürmüştür.  12.08.2015 tarihinden itibaren okulumuzun ismi Osmangazi Ortaokulu olarak değişmiştir. Okulumuz bodrum üzerine 3 kat şeklinde imar edilmiştir. 18 derslik, 6 atölye/laboratuvar, konferans salonu, kantin, kütüphane gibi kısımlardan oluşmaktadır.

Okulumuzda 3 idareci, 45 Öğretmen,1 memur, 2 hizmetli, 2 sözleşmeli personel ve 647 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 11-14 yaş aralığındadır. Hizmetli olarak görev yapan personel engelli kadrosundan görevlendirilmişlerdir. Bu nedenle hizmet noktasında bazen aksaklıklar meydana gelmektedir. Destek eğitimi/kaynaştırma eğitimi gören 30, bedensel engelli 1 ve evde eğitim gören 1 öğrencimiz bulunmaktadır.

Okulumuz sosyoekonomik seviyesi orta ve düşük düzeyde olan ailelerin yaşadığı, kentsel dönüşüm nedeniyle sürekli öğrenci sirkülasyonu olan bir durumdadır. Şehir merkezine yakın bir mevkide olmasından ötürü ulaşım noktasında iyi bir konumdadır. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz çok yoğun değildir.

Adres: Mehmet Vehbi Mah. Arapöldüren Cad. Okulönü Sokak No 4 Meram / KONYA

Web: http://meramosmangazi.meb.k12.tr/

E-mail: meramosmangazi@gmail.com

Telefon:  0 332 321 82 88 - 0 332 351 54 20

Fax: 0 332 321 82 88

 

Okulumuz eğitim öğretime 2006 yılında başlamış olup eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. 2005 yılında resmi açılışı olan okulumuzun adı Şeyh Şamil İ.Ö.O iken daha sonra Selçuklu Mimar Sinan İlkokulu olarak değiştirilmiştir.

Kurumumuz Selçuklu Buhara Mahallesi Öz duman Sokakta bulunmaktadır. Okulumuzda ilkokul, ana okul ve özel eğitim öğrencilerimiz dâhil 1510 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlardan 56'sı mülteci öğrencilerdir. Öğrencilerimiz 6- 11 yaş aralığındadır.

Okulumuzda 4 idareci, 77 öğretmen toplam 81 personel bulunmaktadır. Okulumuzda öğretmenler odası, 37 derslik, kütüphane, veli bekleme odası, Fen laboratuvarı, 2 rehberlik odası, Memur odası, 4 idareci odası, Çok amaçlı salon, 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır. İnternet erişimi okulumuzun her alanında mevcuttur. Sınıflarda bilgisayar destekli eğitim verilmektedir.

Vizyonumuz: Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, çağdaş, kalıcı eserler ortaya koyan, kaliteli okul, kaliteli eğitim, kaliteli toplum oluşturmaktır.

Misyonumuz: Çağdaş bir eğitim kültürü oluşturmak, bilgi ve teknoloji üreten katılımcı, paylaşımcı, öz güveni tam, toplumsal değerlere saygılı, özgün eserler ortaya koyan bireyler yetiştirmektir.

Adres: Buhara Mahallesi Öz duman Sok.No12 Selçuklu KONYA

Web: http://selcuklumsinan.meb.k12.tr/

E-mail: msinan42@gmail.com 

Telefon:  03322488737

Fax: 03322488737