Yabancı Ortaklar

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya ilindeki okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yetişkin eğitimlerinde her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu bir devlet kurumudur. Konya ilimizde 31 ilçe, 2625 okul, 450492 öğrenci ve 31200 öğretmen bulunmaktadır. Konya İL MEM, bu okulların ve kurumların tümü için çatı bir kurumdur. Konya İL MEM’in görevi; ilişkili kurumların ve çalışanların verimliliğini ve etkililiğini artırmak, iş ve hizmet alanlarında memnuniyetlerini sağlamaktır; modern yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek eğitim-öğretim sürecini geliştirmek; araştırmalar yapmak; Konya İlinde, Milli Eğitim Sisteminin genel hedefleri ve temel ilkeleri doğrultusunda kanun ve diğer yönetmelikleri geliştirmek ve uygulamak.

Vizyonumuz; 2625 kurumun sorumluluğunu taşıyarak her zaman, her yerde, herkese kaliteli bir eğitim sunmaktır. Bu doğrultuda temel hedeflerimiz motivasyonu güçlü, aktif bir yaşam biçimini benimsemiş, sosyal, kültürel, dilsel, problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, proje yönetim, uygulama kapasiteleri artmış personele sahip olmak ve sürekli kişisel/mesleki gelişimi, yenilikçiliği, eğitim sürecini planlamada katılımcı bir yaklaşımı benimsemiş, uluslararası işbirliğini teşvik eden olumlu bir atmosfere sahip kurumlarıyla Türkiye’de ve dünyada eşdeğer kurumlar ile rekabet eden bir kurum olmaktır.

Adres: Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:4, Konya, TÜRKİYE

Web: http://konya.meb.gov.tr

E-mail: konyamem@meb.gov.tr

Telefon: +903323533050

Fax: +903323515940

 

"Dr. Safran "Bacău" Ortaokulu, Romanya'nın Aviators bölgesinde Bacău şehrinin güneyinde yer alıyor. 1934 yılında kurulan okul şu anda ilkokul, ortaokul ve ana okul olarak 700 öğrenciye hizmet vermektedir. Okul vizyonumuz, öğrencilerimize kaliteli göstergeler ve ölçütleri karşılayacak nitelikli eğitim sunulmasını sağlamak için modern Avrupa Eğitiminin gereklerini yerine getirmektir. Hizmet kalitesinin geliştirilmesi için  sivil değerler, etik ve estetik yoluyla öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkıda bulunması gerektiğinin bilincinde olarak eğitim hizmeti vermekteyiz. Okulumuzu, reform ilkelerini en iyi şekilde uygulayarak Avrupa normlarına entegre edebilen, kalkınmayı destekleyen topluma açık, kaynaştırıcı bir kurum olarak öğrencilerimizin farklılıkları ve çeşitliliğine değer veren, katılım ve erişim sürecini kolaylaştıran bir kurum olarak görüyoruz.

Okulumuzun öğrencilerimize kaliteli bir eğitim hizmeti sunma, kişiliklerinin olumlu bir şekilde gelişmesinde önemli bir rolü vardır. Okul öğretmenleri öğretim faaliyetlerine kendilerini adamışlardır. Bu yüzden uluslararası projelerde yer almanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu projelerde yer alarak farklı kültürler ile kaynaşma, deneyim ve tecrübelerin paylaşılmasıyla mevcut sorunların üstesinden gelinmede bizlere yardımcı olarak yeni bilgi ve deneyimler kazanıyoruz, bu da okulumuzu bulunduğumuz çevrede daha cazip hale getiriyor ve öğrenci, velilerin okul gelişimlerinden memnun olmalarını sağlıyor.

Adres: Strada Henri Coanda, Nr.1, Bacau, Romania

Web: http://www.scoala-safran-bacau.ro

E-mail:   scoalasafranbacau@yahoo.ro

Telefon:  0234/552935

Fax: 0234/552935

 

 

Romanya'nın Kuzeydoğu bölgesindeki Bacău'da bulunmaktadır ve 88 kişilik nitelikli öğretmen ve 900'den fazla öğrenci ile farklı, modern, karmaşık ve Avrupalı ​​bir organizasyon olarak 100 yıldan fazla bilinmektedir.

Okulda 3 farklı eğitim hizmeti verilmektedir

1) Genel eğitim (3-5 yaş)-60 öğrenci, ilkokul (5-10 yaş)–107 öğrenci ve ortaokul (10-14 yaş) – 44 öğrenci

  1. Lise - Teknik Eğitim: Mekanik, İnşaat, Kurulum ve Halk Çalışmaları, Elbise ve Deri Endüstrisi, Turizm ve Yiyecek, Mobilya Üretimi (14-18 yaş)–340 öğrenci
  2. Meslek Lisesi: Mekanik, İnşaat, Kurulum ve Halk Çalışması, Elbise ve Deri Endüstrisi, Mobilya Üretimi (14-18 yaş)–381 öğrenci.

Okulun misyonu, öğrencilerin özerk ve yaratıcı bir kişilik geliştirmelerini ve Avrupa iş piyasasının standartlarını karşılamak üzere teorik ve pratik becerileri kazanmalarını hedeflemektedir.

Okul tarafından verilen hizmetler, kalite, performans, Avrupa değerlerinin yükseltilmesi, sürece katılan herkese eşit şans ve hayat boyu öğrenme için fırsatlar sunma üzerine kuruludur.

Adres: Strada Vasile Alecsandri 18, Bacău 600009, Romanya

Web: https://www.anghel-saligny.info.ro/

E-mail:   scoalasafranbacau@yahoo.ro

Telefon:  0040740014878

Fax: -

 

 

Brežice, Hırvatistan sınırındaki Lower Sava Vadisi'ndeki doğu Slovenya'daki bir kasabadır. Brežice Belediyesi parlamentoda temsilcidir. Alan geleneksel olarak Lower Styria (Sava Nehri'nin sol yakasındaki topraklar) ve Lower Carniola (Sava Nehri'nin sağ kıyısındaki bölge) arasında bölünmüştür. Tüm belediye şu anda Aşağı Sava İstatistiki Bölgesine dahil edilmiştir. Brezice İlkokulu şehir merkezinde yer almaktadır. Hükümet tarafından finanse edilen bir devlet okuludur.

6-15 yaş aralığındaki öğrenciler Brežice İlköğretim Okulu'na kayıt yaptırılır. 819 öğrenci ile 31 sınıfta eğitim verilmektedir.

Özel ihtiyaç sahibi çocuklar için şu anda kayıtlı olan 26 çocuğa sahip olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Okul çeşitli aktiviteler sunmaktadır. Kültür ve spor için çok fazla ilgi vardır. Öğrencilerimiz yarışmalara katılır ve mükemmel sonuçlar elde eder.

Okulumuzun misyonu mükemmel bilgiye sahip iyi bir insanı eğitmektir. Hareket ile öğrenmeye vurgu yapıyoruz, öğrenme ortamımız BİT tarafından destekleniyor ve dahil olmayı destekliyoruz.

Okulumuzda 90 öğretmen ve 819 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler okula 6 yaşında başlar ve 14/15 yaşlarında bitirirler. İlkokulda dokuz not vardır. Sınıftaki öğrenci başına maksimum sayı 28'dir.

Adres: Levstikova 18, 8250 Brežice

Web: http://www.osbrezice.si

E-mail:   o-brezice.nm@guest.arnes.si

Telefon:  +386 7 4660200

Fax: +386 7 04660204

 

 

 

Stopice'in ilkokulları arasında zengin bir eğitim ve tarihi geçmişe sahip bir devlet eğitim enstitüsüdür. Novo mesto'nun yakınında (Slovenya) huzurlu bir kırsal alanda bulunmaktadır ve mükemmel bir kişisel ve psikofiziksel gelişme imkânı sunmaktadır. Okulumuz Sloven Ecoschool ağında bulunduğu için Sağlıklı ve Kültürel bir okul haline geldi ve Erasmus + projelerinde yer aldığı için uluslararası işbirliği ağına entegre edildi. Okul, her öğrenci, personel ve öğretmen için olumlu bir iklim ve gelişme oluşturan ve teşvik eden dinamik ve farklı bir program sunmaktadır. Yaklaşık 280 öğrenci ilköğretim programında eğitim görüyor ve 69 işveren burada çalışıyor. Öğrenciler çoğunlukla ekonomik faaliyetlerle uğraşan ailelerden ve bazıları şehir çevresindeki farklı sosyoekonomik geçmişlerden gelmektedir. Öğrenciler 6-15 yaş aralığındadır.  Aynı zamanda, farklı öğrenme ve öğretme türlerine ihtiyaç duyan engelli öğrencilerimiz var. Özel ihtiyaçları olan öğrenciler: fitokimyasal eksiklikler, davranış bozuklukları, öğrenme güçlüğü vb. öğrencilerdir.

Hepimiz çok stresli duruma düştüğümüzde, birbirimizi destekliyoruz, bir araya geliyoruz ve bilgimiz hakkında tartışıyor ve öğreniyoruz. Toplanan deneyimler bizi zenginleştiriyor. Bazen bir stres durumu sırasında dinlenmek, konuşmak ve deneyim alışverişinde bulunmak için spor yapıyoruz.

Vizyonumuz "Bilgi ve yaşam için eğitim, öğrencileri, öğretmenleri, ebeveynleri ve çevresi ile bütünleşik gelişmedir." Bu doğrultuda öğrencilerimize en iyi eğitimi vererek, farklı sosyoekonomik ortamdan gelen öğrencilere ve velilere anlayış sağlamaya çalışarak, içinde yazılmış olan hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Adres: Stopiče 37, 8322 Stopiče

Web: http://www.osstopice.si/

E-mail:   info@osstopice.si

Telefon:  +386 7 3080900

Fax: +386 7 3080913

 

 

 

Kumanovo'nun en eski ilkokulu olan okulumuz Krste Misirkov, tüm öğrencilere kaliteli eğitim vermeye sürekli çalışmaktadır.

Okul Vizyonu: "Öğrenin ve Başarın Birleşin - Kazanın ve Kutlayın"

Okul Misyonu: Okul topluluğunun tüm üyeleri dahil edilerek gizli kişilerde yetişebilecekleri ve mutlaka potansiyellerini geliştirebilecekleri mutlu, güvenli ve cezbedici bir öğrenme ortamı oluşturmak. Her zaman eşitlik için savaşıyoruz ve öğretmenlerin ve öğrencilerin bireysel gelişimlerini teşvik ediyoruz. Tüm çocuklar için kapsayıcı eğitim uygulamak birincil hedefimizdir ve bu nedenle, her türlü özürlü çocuklarla çalışmak için personelimizi eğitmek zorundayız. Buna ek olarak, Zihinsel Özürlüler İçin Bölgesel Merkez (RCPID) Poraka Nasa ile işbirliği için Mutabakat Zaptı imzaladık. Eğitiminde Avrupa değerlerinin entegrasyonu ve bilgi teknolojileri ile yaygınlaştırmanın gerçekleştirilmesi en temel hedefimizdir. Personel sayısı 81'dir. Toplam öğrenci sayısı 1026'dır. Öğrencilerimizin yaş aralığı 6-15'dir. Okulumuzda 10 engelli öğrenci bulunmaktadır.

Adres: Адреса: ул Народна Револуција бр.43 1300 Куманово

Web: https://www.kmku.edu.mk/

E-mail:   krstemisirkov@yahoo.com

Telefon:  00389(0)31 42 42 31

Fax: 0038931424231

 

 

 

 

SOU "Pero Nakov", iki dilde eğitim sağlayan çok etnikli bir okuldur: Makedonca ve Arnavutça. Okul iki şubeden oluşuyor: Makedon sınıflarının bulunduğu Kumanovo merkezinde merkez büro ve Arnavut sınıflarına ayrı bir şube vardır. Eğitim faaliyetleri dört eğitim yılı boyunca sekiz eğitim alanından oluşan iki meslek alanında yürütülür. Mevcut eğitim profilleri: Ekonomi Teknisyeni, Pazarlama, ticaret ve ticaret teknisyeni, iş kişisel asistanı, banka teknisyeni, Şekerleme teknisyeni, deri teknisyeni ve moda tasarımcısı.

Okul, 1945 yılında Kumanovo Ulusal Kurulunun kararı ile kuruldu. Okulda yer alan meslekler ve eğitim profilleri, 2007 yılında Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından doğrulanmıştır.

Okulun ana hedefleri şunlardır:

- Eğitim ve Bilim Bakanlığının ve Makedonya Cumhuriyeti Eğitim Kurumunun düzenlemeleri ile belirlenen müfredatlarla yapılan öğrenci eğitimleri,

- Eğitim standartlarına ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak,

- Öğrencilerin ileri eğitim için hazırlanan ve emek piyasasında rekabet edebilecek sorumlu ve etkili kişiler haline gelmeleri,

- Öğrencilere niteliksel kültürel, bilimsel ve mesleki eğitim verme.

Ana binada 430 Makedon öğrencisi ve 70 öğretmen, 320 Arnavut öğrenci ve ek binada 65 öğretmen bulunmaktadır. Öğrenciler 15-19 yaşları arasındadır.

Adres: ул. Пиринска Македонија бр. 4, 1300Куманово, МакедонијаA

Web: www.souperonakov.edu.mk

E-mail:   n.pero@yahoo.com

Telefon:  +389 (031) 424 380

Fax: +389 (031) 424 380

 

 

 

 

EduKarjala, Finlandiya'dan özel bir eğitim kurumudur. Dünyanın dört bir yanından okullarla ve Fin akademik dünyasıyla yakın çalışmaktadır. Personelimiz halk eğitimi sektöründe uzman olarak çalışmaktadır. "Bizimle 🙂 :-)" sloganımız, mutlu öğretmenler / müşteriler görmek istediğimizi söylüyor. Yüksek kalitenin bizim için büyük bir anlamı var!

Esa Räty Bey, kurumun müdürü olarak görev yapıyor ve 2003 yılından itibaren uluslararası eğitim kursları düzenleme konusunda uzun bir deneyime sahiptir.

Her yıl eduKarjala özellikle Avrupa'dan, devlet okulları ve özel okullarda görev yapan bütün öğretmen ve idarecilere profesyonel bir eğitim sunmaktadır.

Adres: Virsutie 2, 80710 Lehmo, Finland

Web: https://www.edukarjala.com

E-mail:   esa.raty@edukarjala.com

Telefon:  +358407788286

Fax: +389 (031) 424 380

 

 

 

 

 

Maksima Eğitim Merkezi, yaklaşık 25 yıldır dil öğretme geleneğine sahip bir kurum olan Pappagallo Yabancı Dil Okulu tarafından kurulmuştur. Personelimiz, hem Hırvat hem de uluslararası üniversitelerde eğitim almış ve onlara eğitim yöntemleri hakkında çok yönlü bir bakış açısı sağlamıştır.

Erasmus + kursları Hırvatistan, devam eden bir mentorluk programına sahiptir, ayrıca Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden (Split Üniversitesi) öğrencileri ve ayrıca Avrupa'nın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencileri stajyerlik için Erasmus + hareketlilik programına dâhil etmektedir. AEF Maksima ve Pappagallo FLS, her seviyedeki Cambridge ESOL sınavlarına başarılı hazırlık merkezleri olmuştur. Yıllardır British Council’ın Gold Partner’ı olmaktan gurur duyuyoruz.

Adres: Ustanova za Obrazovanje odraslih Maksima

Teslina 16A, 21000 Split, Croatia

Web: https://maxima.pappagallo.hr/o-maksimi/, https://erasmuscoursescroatia.com

E-mail:   info@pappagallo.hr info@erasmuscoursescroatia.com

Telefon:  +385 21 489 917

Fax: +389 (031) 424 380

 

Maksima Eğitim Merkezi, yaklaşık 25 yıldır dil öğretme geleneğine sahip bir kurum olan Pappagallo Yabancı Dil Okulu tarafından kurulmuştur. Personelimiz, hem Hırvat hem de uluslararası üniversitelerde eğitim almış ve onlara eğitim yöntemleri hakkında çok yönlü bir bakış açısı sağlamıştır.

Erasmus + kursları Hırvatistan, devam eden bir mentorluk programına sahiptir, ayrıca Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden (Split Üniversitesi) öğrencileri ve ayrıca Avrupa'nın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencileri stajyerlik için Erasmus + hareketlilik programına dâhil etmektedir. AEF Maksima ve Pappagallo FLS, her seviyedeki Cambridge ESOL sınavlarına başarılı hazırlık merkezleri olmuştur. Yıllardır British Council’ın Gold Partner’ı olmaktan gurur duyuyoruz.

Adres: Františka Křížka 1
Prague 7
170 00
Czech Republic

Web: http://www.itc-international.eu

E-mail:   info@itc-international.eu

Telefon:  +420 224 817 530

Fax: