Proje Hakkında

10
Yabancı Ortaklar
8
Yerel Ortaklar
65
Öğretmen
Yapılan araştırmalarda öğretmenlik mesleği stres indeksi 0-100 puan aralığında en stresli meslekler arasında 94 olduğu gözlenmiştir. AB 2020 hedeflerinden birisi olan eğitim-öğretimin kalitesi/verimliliğinin artırılmasında öncelikli olarak motivasyonu güçlü, sosyal, iletişim, problem çözme becerileri gelişmiş öğretmenlere sahip olmak önemlidir. Ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarına baktığımızda öğretmenlerin daha etkin olmaları için günden güne artan baskı sonucu tükenmişlik sendromu yaşadıkları, bunun sonucunda okul idaresi, meslektaşları ve öğrenciler arasında iletişim problemleri yaşadıkları, başarısızlık hissine kapıldıkları, işlerinden yeterince doyum almamaya başladıkları, dolayısıyla tükenmişlik yaşayan öğretmenler olarak tüm okulun aynı duyguları paylaşmaya başladıkları görülmüştür. OMTEY projesi ile öğretmenlerin stresle mücadele etme becerilerinin geliştirmelerine imkân sağlanarak; Türkiye 2023 Vizyonunda yer alan yaratıcı/öz güveni yüksek/girişimci/karşılıklı saygının esas olduğu bir TÜRKİYE amacına ulaşmak istiyoruz.