2018 yılında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 2018-1-TR01-KA101-055934 Nolu Öğretmenler için Mesleki Tükenmişliği Engelleme Yöntemleri adlı projemiz 01.09.2018 başlamıştır. 30.09.2019 tarihinde başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Proje kapsamında 65 öğretmen ve idareci 6 ülkede yer alan 9 farklı kurumda çeşitli kurs ve işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

Hareketliliklerin amacı öğretmenler arasında yaşanılan mesleki tükenmişliği indirmek veya azaltmak idi.

Proje kapsamında 65 katılımcı 130 okulda yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

31 ilçe milli eğitim müdürlükleri e-mail yoluyla proje çıktıları hakkında bilgilendirilmiştir.

Konya İli 31 ilçesinden 93 öğretmen ve idareci, Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçeleri Halk Eğitim Merkezlerini temsilen 3 katılımcı ve 2 akademisyenin katılımı ile 19.09.2019 tarihinde Tükenmişliği Engellemede İyi Örnekler konferansı düzenlenmiştir.

EBA platformunda projenin çıktıları paylaşılmıştır.

Bakanlığa projenin başarılı çıktıları ile ilgili bir rapor sunulmuştur.

Methods of preventing professional burnout syndrome for teachers adlı eTwinning projesi başarılı bir şekilde yürütülmüştür.