Slovenya, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde işbaşı gözlem faaliyeti

Slovenya Brezice ve Stopice Stopice İlköğretim okullarında OKULDA OKUL PERSONELİ, VELİLER VE ÖĞRENCİLER ARASINDA SAĞLIKLI İLETİŞİM adlı işbaşı gözlem faaliyeti

Bu faaliyete 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında ilkokul ortaokul ve lise seviyesinde görev yapan aşağıdaki öğretmen ve idarecilerimiz katılmışlardır.

1 Ercan ÖZKAN Müdür Yardımcısı Selçuklu Mimar Sinan İO
2 Hilal PAKSOY Sınıf Öğretmeni Yazır Şehit Osman Küçükdillan İO
3 Yasin BIYIK Bilişim Selçuklu Belediyesi İHOO
4 Celalettin ATICIGİL Müdür Yardımcısı Meram Osman Gazi OO
5 Tuğba YAĞAN İngilizce öğretmeni Çumra Çiçek Ortaokulu (Meram Faik Altıoklar OO’nu temsilen katılmıştır)
6 Rahime ÇEVİK Sınıf öğretmeni Selçuklu Mimar Sinan İOO
7 Bayram ÖZÇELİK Rehber öğretmen Yazır Şehit Osman Küçükdillan İO
8 Hikmet DEMİREL Teknoloji ve Tasarım Öğrt Selçuklu Belediyesi İHOO
9 Hasibe AKIN Fen Bilimleri Meram Osman Gazi OO
10 Şükrü AY Rehber öğretmen Selçuklu Belediyesi İHOO
11 Fatih ATİK İngilizce öğretmeni Selçuklu Kaşgarlı Mahmut OO

Bu işbaşı gözlem faaliyeti sonunda aşağıdaki kazanımlar elde edildi:

Okul personeli-veliler-öğrenciler arasında etkili iletişim ve etkinlikler hakkında bilgi, beceri ve deneyim sahibi olma (Mesleki Konseyler, Veli-Öğretmen Toplantıları, Okul web sitesinin etkin kullanımı)

– Öğretmen ve idareciler olarak farklı özellik ve ihtiyaçlara sahip olan öğrencilere yaklaşma yöntemleri

– Haftalık seminer ve konferans düzenlemenin yararları

– Stres azaltmak için kullanılan kinestetik masa yöntemi

– Okul idaresi, öğretmen ve veliler arasında olumlu bir ekip ruhu oluşturmada rol oynayan faktörler

– Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenmenin önemi

– Farklı meslektaşların derslerini gözlemleyerek olumlu dönütler verme

– Okul gelişim planında motivasyon arttırmaya yönelik konulan hedefler ve etkinlikler

– Stres azaltmada öğretmenlerin birbirleri ile dayanışması

– Öğretmenlerin kendilerini işe adamalarında rol oynayan faktörler (Çalışma Çizelgesi, Ödüller, Personel ilişkileri ve Etkili Okul Yönetimi, Özel bir okul çevresinin oluşturulması, Spor)

– Veliler ile sağlıklı, kaliteli ilişkiler kurma

– Okul yönetiminin öğretmenlere yönelik olumlu tutumları ve etkili iletişim becerileri

– Öğretmenleri mutlu etmek ve motivasyonlarını arttırmak için düzenlenen faaliyetler ve içerikleri

– Okul idarecileri, aileler, öğretmenler ve öğrenciler arasında olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayan unsurlar (Mesleki konseyler, Aile Toplantıları, Aile Dersleri, Okul Web Sitesi)

– Sürekli Mesleki Gelişimi sağlamaya yönelik düzenlenen faaliyetler (ulusal/uluslararası eğitim kursları, seminer ve konferanslar, okul içi ve harici düzenlenen mesleki çalıştaylar, farklı projelerde yer almaya yönelik güçlü motivasyon ve düzenlenen etkinlikler)

– Stresin ana nedenleri ve aşma yöntemleri

– Sportif ve kültürel faaliyetler düzenlemenin önemi

– Farklı BIT yeterliliklerini kullanma

– Okul gelişim planında oyunlar, drama gibi motivasyon arttırmaya yönelik koyulan hedefler ve etkinlikler

Bu hareketlilik sonucunda ise

1- her bir öğretmenimiz tarafından günlükler tutuldu

2- 1 adet bireysel değerlendirme raporu,

3- 2 adet iyi uygulama örneği oluşturulmuştur.

4-  İyi uygulama örnekleri doğrultusunda

KURUMSAL İLETİŞİM BİREYSEL İLETİŞİM EĞİTİM MATERYALLERİ ÇEŞİTLİLİĞİ ÖZDENETİM OTO KONTROL DESTEK adlı modül 3 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen İyi Uygulamaların Paylaşımı & Modül Oluşturma Çalıştayından sonra oluşturulmuştur.

Öğretmenlerin tutmuş oldukları bireysel değerlendirme raporlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlerin tutmuş oldukları iyi uygulama örneklerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca öğretmenlerimizin edindikleri tecrübeler hakkında kendi görüşlerini dile getirdikleri kısa videoları, her bir modül ile ilgili olarak KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hatice YALÇINYAVUZ hocamızın katkılarıyla üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan ilgili videolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir