Çekya, 04-08 Mart 2019 tarihlerinde hizmet içi eğitim kursu

Çekya Prag ITC International TEFL Certificate kurumunda Bir Okul Sisteminde Tükenmişliği Engelleme adlı hizmet içi eğitim kursu

Bu faaliyete 04-08 Mart 2019 tarihleri arasında ilkokul ortaokul ve lise seviyesinde görev yapan aşağıdaki öğretmen ve idarecilerimiz katılmışlardır.

1 Sıdıka KAHRAMAN Sınıf Öğretmeni Yazır Şehit Osman Küçükdillan İO
2 Gülay KAYHAN Fen Bilimleri Selçuklu Belediyesi İHOO
3 Arzu YÜCEL Okul öncesi öğretmeni Meram Osman Gazi OO
4 Banu SERİN Matematik öğretmeni Selçuklu Mimar Sinan İO
5 Döndü SÖĞÜT Rehber öğretmen Yazır Şehit Osman Küçükdillan İO
6 Cevdet TAŞBAŞ Türkçe öğretmeni Meram Osman Gazi OO
7 Ali ALAKIR Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meram Faik Altıoklar OO
8 Yakup YILMAZ Fen Bilimleri Meram Faik Altıoklar OO
9 Suat YELBOĞA Müdür Yardımcısı Bozkırlılar Vakfı Kız AİHL
10 Yılmaz KIRDI İ.H.L. Meslek Dersleri Bozkırlılar Vakfı Kız AİHL
11 Erdem YILDIZ Matematik öğretmeni Bozkırlılar Vakfı Kız AİHL (Ali Ulvi Kurucu AİHL’ni temsilen katılmıştır)
12 Recep MUTLU inglizce öğretmeni Selçuklu Osmangazi İO
13 Hamza AYDOĞDU inglizce öğretmeni Karatay Sekibe Aksoy İO

 

Bu işbaşı gözlem faaliyeti sonunda aşağıdaki kazanımlar elde edildi:

Bir sistemde yer alan herkes için kaliteli, iyi bir eğitimi vermede bütün okul sistemini dikkate alan karmaşık bir tüme dayalı yaklaşımda risk faktörlerini ve günlük stresin sonuçlarını anlama

– Herkes ile ilgili bir okul sisteminde zihin sağlığı ve farkındalığını arttırmak

– Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve değerlendirme ve gelecekteki becerilerin gelişimini teşvik etmek

– Tükenmişlik konusu ile ilgili önleyici, engelleyici programların ana prensiplerini anlama, genel olarak derin bilgi sahibi olma, nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olma, kanıt tabanlı yaklaşım ve en iyi bakış açısını uygulama

– Okul personeli, sınıflar ve toplum için uygulanabilir önleme (engelleme) programlarına yönelik teknikler ve metotlar kazanma

– Farklı öğrenme yapısına sahip öğrenciler ile başa çıkma

– Zihin sağlığında olumlu faktörleri harekete geçirmek için sağlıklı olma yaklaşımını teşvik etme

– Tükenmişliği engellemeye yönelik günlük okul faaliyetlerindeki eğitim uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek hazır materyaller ve metotlar oluşturmak

– Farklı ülkelerde ve okul sistemlerinde stresle başa çıkmaya yönelik geniş kapsamlı stratejiler ve sistemlerin anlaşılırlığını arttırmak

– Devamlı mesleki gelişimi desteklemek, tüme varım yaklaşımıyla günlük stres konusu hakkında farkındalığı arttırmak

– Kişisel gelişimi teşvik etmek ve tükenmişlik sendromunu engellemeye yönelik günlük uygulama yapma ihtiyacını vurgulamak

Bu hareketlilik sonucunda ise

1- her bir öğretmenimiz tarafından günlükler tutuldu

2- 1 adet bireysel değerlendirme raporu,

3- 2 adet iyi uygulama örneği oluşturulmuştur.

4-  İyi uygulama örnekleri doğrultusunda

STRES VE KAYNAKLARI KİŞİSEL GELİŞİM-ZİHİN SAĞLIĞI ÇATIŞMA ENGELLEME-ÖNLEME PROGRAMLARI MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİ ENGELLEME adlı modül 3 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen İyi Uygulamaların Paylaşımı & Modül Oluşturma Çalıştayından sonra oluşturulmuştur.

Öğretmenlerin tutmuş oldukları bireysel değerlendirme raporlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlerin tutmuş oldukları iyi uygulama örneklerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca öğretmenlerimizin edindikleri tecrübeler hakkında kendi görüşlerini dile getirdikleri kısa videoları, her bir modül ile ilgili olarak KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hatice YALÇINYAVUZ hocamızın katkılarıyla üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan ilgili videolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir